Rádi by jsme se stali Vašimi partnery v oblasti vytápění dřevem.
Dodáváme dřevo po okresech : Přerov, Kroměříž, Zlín, Prostějov, Olomouc

Prodej palivového dříví v okolí Přerova, Zlína, Kroměříže, Olomouce!

Zpracování dřeva na palivo u Vás doma

Druhy dřevin

Tvrdé dřeviny

Habr obecný
Statný strom s mohutnou vysoce klenutou, leč někdy poněkud nepravidlenou korunou. Kmen je pokryt šedou hladkou kůrou, větve leskle hnědou.
Listy jsou střídavé, podlouhle vejčité, na vrcholu krátce zašpičatělé, dvojitě ostře pilovité.
Roste v hájích a smíšených lesích nižších poloh.
Dobře snáší seřezávání, je proto často používán v živých plotech. Jinak je vysazován též pro své kvalitní tvrdé dřevo vhodně pro výrobu různých nástrojů a mechanických komponent.

Z našich původních listnatých dřevin je nejtvrdší, v suchu velmi stálý, ale nesnáší vlhkost a ve venkovních podmínkách oproti jiným tvrdým dřevům extrémně rychle degraduje; používá se k výrobě násad, nástrojů, hudebních nástrojů, dříve na vačkové hřídele, palečná a ozubená kola ve mlýnech,.

Habrové dřevo je vynikající palivo s výhřevností o 40% vyšší než smrk, ale vzhledem k ostatním kvalitám a bezkonkurenčním vlastnostem je jeho pálení neekonomické.

Hustota dřeva 770kg/m3
Habr obecný
Habr obecný
Buk lesní
Buk lesní je statný opadavý listnatý strom se štíhlým kmenem a pravidelnou vejčitou korunou, který může dorůstat výšky i přes 45 metrů. Jeho přirozený areál zahrnuje většinu Evropy, od jižní Itálie po Švédsko a od Portugalska po Turecko.
Koruna je mohutná, pravidelného vejčitého tvaru. Kmen je štíhlý, pokrytý tenkou hladkou borkou bělošedé barvy, někdy s mírným namodralým nádechem.

Bukové dřevo je velmi výhřevné.

Hustota dřeva 670kg/m3
Bud lesní
Bud lesní
Dub letní
Koruna je mohutná, nepravidelně a mohutně rozložitá, protáhlá směrem nahoru. Borka tmavošedá, hrubě rozpukaná. Listy obvejčité, nepravidelně peřenolaločnaté, na bázi srdčitě ouškaté. Občas trpí padlím.
Dub letní dorůstá výšky až 45 metrů. Roste v téměř jakémkoli typu půdy včetně písčité, daří se mu i na vlhkých hlinitých půdách. Má hluboké kořeny, které mohou tvořit spojení se spodní vodou, proto bývá častěji zasažen bleskem než jiné stromy. Je mimořádně odolný proti větru. Lépe snáší střídání podnebí než dub zimní.

Dub někdy bývá označován jako naše nejtvrdší dřevo, ale jde o omyl. Dub je sice tvrdý a vyniká trvanlivostí, ale nejtvrdší dřevo z domácích stromů poskytuje habr.

Dub je možné použít jako palivo, ve srovnání s bukem má výhřevnost 70% (to znamená srovnatelnou se smrkem). Dřevo by ale mělo nejprve dva roky ležet pod širým nebem, aby ho déšť zbavil tříslovin, teprve poté 1-2 roky prosychat.

Hustota dřeva 680kg/m3
Dub letní
Dub letní
Jasan ztepilý
Jasan ztepilý je většinou statný strom dorůstající výšky 30–40 metrů, případně i více, nicméně za méně příznivých podmínek může vyrůst i jako keř. Větve má šedozelené.
Daří se mu ve vlhkých a podmáčených lesích, nebo na sutích. Roste od nížin až po nízké horské polohy.
Z našich dřev je nejpružnější, zároveň tvrdé a houževnaté; v nábytkářství hlavně obklady a dýhy (především pro barvu a kresbu) vhodné pro výrobu násad, topůrek, madel, tělocvičného nářadí, hokejek, baseballových pálek, hudebních nástrojů, dříve používané na lyže a saně.

Hustota dřeva 640kg/m3
Jasan ztepilý
Jasan ztepilý

Středně tvrdé dřeviny

Bříza bělokorá
Bříza bělokorá, také bříza bradavičnatá nebo bříza bílá je listnatá dřevina z čeledi břízovitých.Bříza představuje nenáročný rychle rostoucí strom, dorůstající výšky až 25 m, který je často používán a vysazován při rekultivacích krajiny či osazování exhalacemi odlesněného území. Je to typický pionýrský druh, který je velmi aktivní při kolonizaci zpustlé kulturní krajiny (opuštěná pole, louky, ale především skrývky, výsypky apod.). V hospodářských lesích však bývá často vnímána jako plevelný strom.

Dřevo s nízkou odolností proti vlhkosti a změnám počasí, snadno se ale suší i ve větších průměrech.
Velmi vhodné je k topení,její dřevo dobře hoří, hoří i syrové, kůra hoří i mokrá.

Hustota dřeva 610kg/m3
Bříza bělokorá
Bříza bělokorá

Měkké dřeviny

Olše lepkavá
Olše lepkavá je listnatý opadavý strom z čeledi břízovité. Dorůstá většinou do výšky zhruba 30 metrů, dožívá se obvykle zhruba 100 let, v některých případech kolem 200 let.
Plnodřevný kmen, dřevo sytě žlutočervené s tmavými zónami, měkké, jemně pórovité, s četnými dřeňovými paprsky. Trvanlivost dřeva pod vodou je téměř neomezená.
V minulosti se olše užívala na stavbu mostů a splavů. Rychle roste, společně s vrbou a topolem se užívá na výrobu pilinových briket a drtí.
Vlastnostmi a využitím se blíží lípě, je typické výraznější barvou, dříve se používalo k výrobě nádobí (mísy, necky, okříny), trvanlivé pod vodou, po delší době pod vodou zčerná a zkamení.

Olši je možné použít k uzení.

Hustota dřeva 525kg/m3
Olše lepkavá
Olše lepkavá
Lípa malolistá
Lípa malolistá, též lípa srdčitá.
Lípa malolistá je statný opadavý listnatý strom s košatou, vysoko klenutou korunou, který dorůstá 30 a více metrů.
Vyskytuje se prakticky po celém území České republiky, v horách nad 900 m n.m. však většinou zcela chybí. Roste hojně v listnatých a smíšených lesích od nížin do nižších horských poloh. Často se vysazuje v parcích a stromořadích.

Měkké, ale poměrně pevné dřevo oblíbené v řezbářství.

Hustota dřeva 480kg/m3
Lípa malolistá
Lípa malolistá
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one